Sa brunedda

Ah la me brunedda,
la me brunedda bedda;
zincu, quattru, tre, duie e una,
la me brunedda bruna.
Ah la me brunedda!

Ah la me brunedda
quattru, tre, duie e una,
la me brunedda bruna.
Ah la me brunedda!
Brun' la me brunedda
tre, duie e una,
la me brunedda bruna!!!

 

 

 

home